Buku Bahasa Indonesia Kelas 4 SD

Buku Bahasa Indonesia Kelas 4 SD


Kelas 4
Pengarang Dian Sukmawati, Endang Rahmat, Denny Iskandar
Penerbit Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kementerian Pendidikan Nasional
Tahun 2010
Bagikan kepada teman anda.

Materi Bahasa Indonesia


Kata Sambutan ............................................................................... ii i
Daftar Isi.......................................................................................... iv

Pelajaran 1 Lingkungan ............................................................... 1
A. Hari Pertama Masuk Sekolah ............................................. 2
B. Mendeskripsikan Tempat .................................................... 5
C. Kesabaran Tanpa Batas ..................................................... 7
D. Melengkapi Percakapan .................................................... 9
Rangkuman............................................................................... 1 0
Refleksi..................................................................................... 11
Uji Kemampuanmu .................................................................... 1 2

Pelajaran 2 Kegiatan .................................................................... 15
A. Asal Mula Minangkabau ...................................................... 16
B. Mendeskripsikan Gambar Kegiatan .................................. 19
C. Bunga Teratai dari Kertas ................................................. 22
D. Jika Kalian Membantu Ibu di Dapur .................................... 25
Rangkuman............................................................................... 28
Refleksi..................................................................................... 28
Uji Kemampuanmu .................................................................... 29

Pelajaran 3 Transportasi.............................................................. 31
A. Naik Becak .......................................................................... 32
B. Mendeskripsikan Tempat .................................................... 35
C. Membaca Kamus ............................................................... 38
D. Gara-Gara Macet ............................................................... 39
Rangkuman ............................................................................... 41
Refleksi ..................................................................................... 41
Uji Kemampuanmu .................................................................... 42

Pelajaran 4 Kesehatan ................................................................. 45
A. Lambang PMI ..................................................................... 46
B. Menjelaskan urutan Petunjuk Penggunaan Obat ................. 47
C. Nenekku Keracunan Obat .................................................. 48
D. Menulis Teks ...................................................................... 51
Rangkuman ............................................................................... 52
Refleksi ..................................................................................... 52
Uji Kemampuanmu .................................................................... 53

Pelajaran 5 Kebersihan ................................................................ 55
A. Rute Petugas Kebersihan ................................................... 56
B. Me mbaca Petunjuk Pemakaian .......................................... 57
C. Petunjuk Penggunaan Vacuum Cleaner ............................. 59
D. Surat untuk Sahabat .......................................................... 62
Rangkuman ............................................................................... 63
Refleksi ..................................................................................... 64
Uji Kemampuanmu .................................................................... 65
Soal Semester 1 ....................................................................... 69

Pelajaran 6 Berlibur ...................................................................... 75
A. Pengumuman Wisata .......................................................... 76
B. Pesan Melalui Telepon ........................................................ 78
C. Cerita Nenek ...................................................................... 79
D. Menulis Karangan .............................................................. 83
Rangkuman ............................................................................... 8 4
Refleksi ..................................................................................... 84
Uji Kemampuanmu .................................................................... 85

Pelajaran 7 Olahraga .................................................................... 87
A. Menirukan Pantun Anak ...................................................... 88
B. Berbalas Pantun ................................................................. 90
C. Menulis Pengumuman ....................................................... 91
D. Membaca Pengumuman dengan Nyaring .......................... 92
Rangkuman ............................................................................... 94
Refleksi ..................................................................................... 94

Pelajaran 8 Peristiwa .................................................................... 97
A. Mendengarkan Pengumuman ............................................ 98
B. Berbicara Melalui Telepon ................................................... 99
C. Rumah Sam Kena Gusur ................................................... 100
D. Pantun Persahabatan ......................................................... 103
Rangkuman............................................................................... 105
Refleksi..................................................................................... 106
Uji Kemampuanmu .................................................................... 107

Pelajaran 9 Kesenian.................................................................... 109
A. Cara Menyampaikan Pesan ................................................ 110
B. Menyampaikan Pengumuman ........................................... 1 11
C. Membaca Nyaring Pengumuman ....................................... 1 13
D. Membuat Pengumuman ...................................................... 114
Rangkuman............................................................................... 1 15
Refleksi..................................................................................... 115
Uji Kemampuanmu .................................................................... 1 16

Pelajaran 10 Kasih Sayang.......................................................... 1 19
A. Menirukan Pembacaan Pantun ........................................... 120
B. Berbalas Pantun Teka-teki .................................................. 121
C. Membaca Pantun Berbalasan ............................................. 123
D. Menulis Pantun ................................................................... 124
Rangkuman............................................................................... 125
Refleksi..................................................................................... 125
Uji Kemampuanmu .................................................................... 126
Soal Semester 2........................................................................ 129

Daftar Pustaka ................................................................................ 134
Glosarium ........................................................................................ 135
Indeks.............................................................................................. 136