Buku Pendidikan Agama Islam Kelas 6 SD

SD Kelas 6

Buku Pendidikan Agama Islam Kelas 6 SD
Kelas 6
Pengarang Ani Istiani, dan Suharta
Penerbit Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kementerian Pendidikan Nasional
Tahun 2011
Baca Online

File akan tersedia dalam:

detik

AD.

Materi Pendidikan Agama Islam

Bab 1 Surah Al-Qadr dan Al-‘Alaq.................................................................... 1
A. Membaca dan Mengartikan Surah Al-Qadr (97) ................................. 3
B. Membaca dan Mengartikan Surah Al-‘Alaq (96) ................................. 6
Uji Kompetensi ........................................................................................ 11

Bab 2 Iman kepada Hari Akhir ........................................................................ 13
A. Pengertian Hari Akhir....................................................................... 15
B. Nama-Nama Hari Akhir .................................................................... 18
C. Tanda-Tanda Hari Kiamat ................................................................. 18
D. Peristiwa Sesudah Hari Kiamat ....................................................... 20
E. Fungsi Iman Kepada Hari Kiamat .................................................... 22
Uji Kompetensi ....................................................................................... 23

Bab 3 Kisah Para Penentang Islam ............................................................... 25
A. Abu Lahab........................................................................................ 27
B. Abu Jahal......................................................................................... 29
C. Kisah Musailamah Al-Kazab ............................................................ 30
Uji Kompetensi ....................................................................................... 32

Bab 4 Menghindari Perilaku Tercela ............................................................ 35
A. Perilaku Tercela ............................................................................... 37
B. Perilaku Dengki Abu Lahab .............................................................. 38
C. Perilaku Dengki Abu Jahal ................................................................ 39
D. Perilaku Bohong Musailamah Al Kazab ........................................... 41
Uji Kompetensi ....................................................................................... 44

Bab 5 Amalan di Bulan Ramadan ................................................................... 47
A. Keutamaan Bulan Ramadan ........................................................... 49
B. Salat Tarawih dan Salat Witir ........................................................... 51
C. Tadarus Al-Qur'an ............................................................................ 54
D. Amalan-Amalan Lain di Bulan Ramadan ......................................... 56
Uji Kompetensi ....................................................................................... 56
Ulangan Umum Semester Gasal ...................................................................... 59

Bab 6 Memahami Isi Al-Qur’an ....................................................................... 63
A. Surah
Al-Ma'idah (5) Ayat 3 ............................................................ 65
B. Surah Al-Hujurat (49) Ayat 13 ........................................................ 70
Uji Kompetensi ....................................................................................... 75

Bab 7 Qada dan Qadar ................................................................................... 77
A. Pengertian Qada dan Qadar ............................................................ 79
B. Ketentuan Baik dan Buruk dari Allah Swt. ........................................ 81
C. Contoh Qada dan Qadar ................................................................. 83
D. Hikmah Beriman kepada Qada dan Qadar ...................................... 84
Uji Kompetensi ....................................................................................... 89

Bab 8 Kaum Muhajirin dan Ansar .................................................................. 91
A. Perjuangan Kaum Muhajirin ............................................................. 93
B. Perjuangan Kaum Ansar .................................................................. 96
Uji Kompetensi ..................................................................................... 101

Bab 9 Meneladani Kaum Muhajirin dan Ansar ........................................... 103
A. Kegigihan Kaum Muhajirin............................................................. 105
B. Sikap Perilaku Tolong Menolong Kaum Ansar ................................ 107
Uji Kompetensi ...................................................................................... 111
Ulangan Umum Semester Genap .................................................................. 125

Daftar Pustaka ................................................................................................. 129
Glosarium........................................................................................................ 131
Daftar Indeks ................................................................................................... 133