Buku Pendidikan Agama Islam Kelas 8 SMP

Buku Pendidikan Agama Islam Kelas 8 SMP


Kelas 8
Pengarang Suyanto dan Bahran
Penerbit Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kementerian Pendidikan Nasional
Tahun 2011
Bagikan kepada teman anda.

Materi Pendidikan Agama Islam

Kata Sambutan........................................................................................................... iii
Kata Pengantar........................................................................................................... iv
Pendahuluan............................................................................................................... v
Transliterasi................................................................................................................. viii
Daftar Isi....................................................................................................................... x
Daftar Gambar............................................................................................................ xiii

Semester 1
Pelajaran 1 Hukum Bacaan Qalqalah dan Ra
A. Hukum Bacaan Qalqalah ............................................................ 3
B. Hukum Bacaan Ra ....................................................................... 6

Pelajaran 2 Beriman Kepada Kitab-Kitab Allah swt.
A. Iman Kepada Kitab-Kitab Allah swt ......................................... 1 5
B. Nama-Nama Kitab Allah swt. yang diturunkan kepadaRasul Allah swt. ............................................................................. 1 8
C . Sikap Mencintai Al-Qur ’an Sebagai Kitab Allah swt. ............ 2 2

Pelajaran 3 Akhlak Terpuji : Zuhud dan Tawakal
A. Zuhud............................................................................................. 3 3
B. Tawakal .......................................................................................... 3 5

Pelajaran 4 Akhlak Tercela
A. Ananiah .......................................................................................... 4 5
B. Gadab ............................................................................................. 4 8
C . Hasad .............................................................................................. 5 1
D . Gibah .............................................................................................. 5 3
E. Namimah ....................................................................................... 5 5

Pelajaran 5 Tata Cara Salat Sunah
A. Ketentuan Salat Sunah Rawatib ................................................ 6 3
B. Praktik Salat Sunah Rawatib ..................................................... 6 5

Pelajaran 6 Macam-Macam Sujud
A. Sujud Syukur ................................................................................ 7 1
B. Sujud Sahwi.................................................................................. 7 2
C . Sujud Tilawah ............................................................................... 7 3

Pelajaran 7 Puasa Wajib dan Sunah
A. Puasa Wajib ................................................................................... 8 1
B. Macam-Macam Puasa Wajib ...................................................... 8 2
C . Puasa Sunah .................................................................................. 8 4
D . Hikmah Menjalankan Puasa ...................................................... 8 5

Pelajaran 8 Zakat
A. Zakat Fitrah ................................................................................... 9 1
B. Zakat Mal ....................................................................................... 9 4

Pelajaran 9 Sejarah Nabi Muhammad saw.
A. Sejarah Nabi Muhammad saw. dalam Membangun
Masyarakat Melalui Kegiatan Ekonomi dan Perdagangan .. 1 0 3
B. Meneladani Perjuangan Nabi dan Para Sahabat
di Madinah .................................................................................... 1 0 9
Latihan Ulangan Akhir Semester 1...................................................................... 1 1 6

Semester 2
Pelajaran 10 Hukum Bacaan Mad dan Waqaf
A. Hukum Bacaan Mad .................................................................... 1 2 1
B. Hukum Bacaan Waqaf ................................................................. 1 2 4
C . Mempraktikkan Bacaan Mad dan Waqaf ................................ 1 2 5

Pelajaran 11 Beriman Kepada Rasul Allah
A. Pengertian Beriman Kepada Rasul Allah ................................. 1 3 3
B. Nama-Nama Rasul Allah ............................................................. 1 3 5
C . Sifat-Sifat Para Rasul .................................................................... 1 3 5
D . Fungsi Beriman kepada Rasul Allah ......................................... 1 3 6
E. Hikmah Beriman kepada Rasul Allah ...................................... 1 3 7
E. Meneladani Sifat-Sifat Rasulullah saw. .................................... 1 3 7

Pelajaran 12 Perilaku Terpuji : Adab Makan dan Minum
A. Ketentuan Adab dan Makan dan Minum ............................... 1 4 3
B. Contoh Adab Makan dan Minum ............................................ 1 4 5
C . Praktik Makan dan Minum ....................................................... 1 4 6

Pelajaran 13 Perilaku Tercela : Dendam dan Munafik
A. Perilaku Dendam ......................................................................... 1 5 3
B. Perilaku Munafik......................................................................... 1 5 5

Pelajaran 14 Hewan Sumber Bahan Makanan
A. Jenis-Jenis Hewan yang Halal Dimakan ................................... 1 6 3
B. Manfaat Mengkonsumsi Hewan yang Halal ........................... 1 6 5
C . Jenis-Jenis Hewan yang Haram Dimakan ................................ 1 6 5
D . Menghindari Makanan Bersumber Hewan yang Haram ..... 1 6 6

Pelajaran 15 Sejarah Dakwah Islam
A. Sejarah Pertumbuhan Ilmu Pengetahuan Islam .................... 1 7 3
B. Tokoh Ilmuwan Muslim ............................................................. 1 8 0
Latihan Ulangan Semester 2................................................................................... 1 8 5

Glosarium................................................................................................................... 1 8 9
Indeks................................................................................................................... 1 9 1
Daftar Pustaka............................................................................................................ 1 9 2