Buku Pendidikan Agama Islam Kelas 8 SMP

Buku Pendidikan Agama Islam Kelas 8 SMP


Kelas 8
Pengarang Arkanuddin dan Septi Muslimah
Penerbit Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kementerian Pendidikan Nasional
Tahun 2011
Bagikan kepada teman anda.

Materi Pendidikan Agama Islam

Kata Sambutan, ............iii
Kata pengantar, ........................iv
Pendahuluan, ....................v
Daftar isi,....................... vi
Pedoman Transliterasi .......................viii

Pelajaran I Hukum Bacaan Qalqalah dan Ra, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Bacaan Qalqalah, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Bacaan Ra, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Pelajaran II Iman kepada Kitab Allah, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Makna Iman kepada Kitab, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Kitab, Suhuf, dan Para Rasul, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Mencintai Kitab Al-Qur’an . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Pelajaran III Perilaku Terpuji Zuhud dan Tawakal, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Sifat Zuhud, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Sifat Tawakal, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

Pelajaran IV Perilaku Tercela, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Ana-niyyah, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Gad.ab, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
H. asad, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Gi-bah, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Nami-mah, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

Pelajaran V Salat Rawatib . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Ketentuan Salat Rawatib . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Praktik Salat Rawatib . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

Pelajaran VI Ketentuan Sujud Syukur, Sahwi, dan Tilawah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Sujud Syukur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Sujud Sahwi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Sujud Tilawah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

Pelajaran VII Ketentuan Puasa Wajib dan Sunah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Kedudukan Puasa dalam Islam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Puasa Wajib . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Puasa Sunah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Hikmah Puasa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81  

Pelajaran VIII Ketentuan Zakat, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Kedudukan Zakat dalam Islam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Zakat Fitri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Zakat Mal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

Pelajaran IX Sejarah Rasulullah di Madinah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Rasulullah Membangun Madinah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Perjuangan Rasulullah di Madinah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Latihan Ulangan Semester . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

Pelajaran X Hukum Bacaan Mad dan Waqaf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Bacaan Mad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Bacaan Waqaf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115

Pelajaran XI Iman kepada Rasul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
Iman kepada Rasul Allah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Nama dan Sifat Rasul Allah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
Teladan Para Rasul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126

Pelajaran XII Adab Makan dan Minum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
Makan dan Minum dalam Islam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
Penerapan Adab Makan dan Minum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135

Pelajaran XIII Perilaku Tercela Dendam dan Munafik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
Perilaku Dendam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
Perilaku Munafik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144

Pelajaran XIV Hewan Halal dan Haram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
Hewan yang Halal Dikonsumsi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
Hewan yang Haram Dikonsumsi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154

Pelajaran XV Perkembangan Ilmu Pengetahuan Islam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
Ilmu Pengetahuan dalam Islam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
Ilmuwan Islam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
Latihan Ulangan Kenaikan Kelas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167

Glosarium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .171
Indeks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
Daftar Pustaka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176