Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Kelas 2 - Buku Siswa

Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Kelas 2 - Buku Siswa


Kelas : 2
Pengarang Achmad Hasim dan M. Kholid Fathoni
Penerbit Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemendikbud
Tahun 2017
Bagikan kepada teman anda.

Materi Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Kelas 2 - Buku Siswa


Kata Pengantar .................................................................................. iii
Daftar Isi .................................................................................................................... iv
Pelajaran 1 Nabi Muhammad saw. Teladanku .............................. 1
A. Sikap Jujur Nabi Muhammad saw. .......................................................... 2
B. Keuntungan Bersikap Jujur ...................................................................... 4

Pelajaran 2 Asyik Bisa Membaca Al-Qur’±n ................................... 6
A. Melafalkan Surat An-N±s ......................................................................... 7
B. Menghafal Surat An-N±s ......................................................................... 9
C. Pesan Surat An-N±s .................................................................................. 10
D. Lafal Huruf Hijaiyyah Bersambung ......................................................... 12

Pelajaran 3 Allah Maha Pencipta .................................................... 18
A. Yakin Allah itu Ada .................................................................................... 19
B. Al-Kh±liq .................................................................................................... 20

Pelajaran 4 Perilaku Terpuji ............................................................. 24
A. Kerja Sama .................................................................................................. 25
B. Tolong Menolong ........................................................................................ 28

Pelajaran 5 Hidup Bersih dan Sehat ............................................... 32
A. Bersih dan Sehat ....................................................................................... 33
B. Peduli Lingkungan .................................................................................... 35
C. Do'a Makan ................................................................................................ 37

Pelajaran 6 Ayo Berwudu ................................................................. 40
A. Tata Cara Berwudu ................................................................................... 41
B. Praktik Berwudu ........................................................................43

Pelajaran 7 Berani ............................................................................. 49
A. Sikap Berani Nabi Saleh a.s. .................................................................... 49
B. Berani Bertanya ........................................................................................ 50

Pelajaran 8 Senang Bisa Membaca Al-Qur’±n .............................. 53
A. Melafalkan Surat Al-‘A¡r ............................................................................ 53
B. Menghafal Surat Al-‘A¡r ............................................................................ 55
C. Pesan Surat Al-‘A¡r ..................................................................................... 55
D. Disiplin Nabi Lµ¯h a.s. ............................................................................... 57

Pelajaran 9 Allah Maha Suci ............................................................ 59
A. Yakin Allah itu Maha Suci......................................................................... 60
B. Al-Quddµs ................................................................................................. 61

Pelajaran 10 Kasih Sayang ............................................................... 64
A. Kasih Sayang Nabi Ya’qµb a.s. ................................................................. 65

B. Kasih Sayang kepada Sesama ................................................................. 67

Pelajaran 11 Ayo Kita ¢alat ............................................................... 70
A. Bacaan ¢alat .............................................................................................. 71
B. Praktik ¢alat .......................................................................................................... 80

Pelajaran 12 Hidup Damai ............................................................... 87
A. Sikap Damai Nabi Is¥±q a.s ..................................................................... 87
B. As-Sal±m .................................................................................................... 90

Daftar Pustaka ..................................................................................................... 94
Profil Penulis ...................................................................................................... 97