Pendidikan Agama Khonghucu dan Budi Pekerti Kelas 2 - Buku Siswa

Pendidikan Agama Khonghucu dan Budi Pekerti Kelas 2 - Buku Siswa


Kelas : 2
Pengarang Liana Wijaya dan Lany Guito
Penerbit Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemendikbud
Tahun 2017
Bagikan kepada teman anda.

Materi Pendidikan Agama Khonghucu dan Budi Pekerti Kelas 2 - Buku Siswa

Kata Pengantar ...................................................................................... iii
Daftar Isi ............................................................................................... iv
Fitur Buku ............................................................................................. vii
Pengenalan Tokoh ................................................................................. viii

Cheng Xin Zhi Zhi ................................................................................... x
Doa ...................................................................................................... xi

Delapan Pengakuan Iman ...................................................................... xiii

Pelajaran 1 Aku Berbakti ....................................................................... 1
A. Terima Kasih Ayah dan Ibu ............................................................... 1
B. Kakek dan Nenekku .......................................................................... 7
Pelajaran 2 Baktiku Pada Keluarga ......................................................... 13
A. Keluargaku Harmonis ...................................................................... 13
B. Sembahyang kepada Leluhur .......................................................... 19

Pelajaran 3 Teladan Mengzi .................................................................. 25
A. Ibunda Mengzi .................................................................................. 25
B. Mengzi Sang Penegak ........................................................................30

Pelajaran 4 Teladan Para Tokoh ............................................................ 36
A. Bakti Huang Xiang ............................................................................ 36
B. Kong Rong Suka Mengalah .............................................................. 40
C. Sikap Dapat Dipercaya ..................................................................... 46
D. Mematuhi Nasihat Orang Tua dan Guru .......................................... 50

Pelajaran 5 Aku Bersyukur .................................................................... 56
A. Tian Maha Kuasa ............................................................................. 56
B. Aktivitasku ....................................................................................... 63

Pelajaran 6 Aku Beribadah .................................................................... 69
A. Sikap Berdoa dan Menghormati ....................................................... 69
B. Tata Cara Bersembahyang ............................................................... 79
Pendidikan Agama Khonghucu dan Budi Pekerti v

Pelajaran 7 Aku Murid Nabi ................................................................. 86
A. Nabi Kongzi Guruku ......................................................................... 86
B. Watak Sejatiku ................................................................................. 93

Pelajaran 8 Aku Suka Belajar ................................................................ 97
A. Bakatku Karunia Tian ....................................................................... 97
B. Yue Fei Sang Pahlawan .................................................................... 104
C. Sima Guang Yang Cerdik ................................................................... 111
D. Aku Bersahabat ................................................................................ 119

Glosarium ............................................................................................ 126
Daftar Pustaka ...................................................................................... 133
Profil Penulis ........................................................................................ 135
Profil Penelaah ..................................................................................... 136
Profil Editor .......................................................................................... 137