Buku Ayo Mengaji 4 Pendidikan Agama Islam Kelas 4 SD

Buku Ayo Mengaji 4 Pendidikan Agama Islam Kelas 4 SD


Kelas 4
Pengarang Asep Puji Syukur, Zakaria Lutfi, Hanjaeli
Penerbit Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kementerian Pendidikan Nasional
Tahun 2011
Bagikan kepada teman anda.

Materi Ayo Mengaji 4 Pendidikan Agama Islam


Kata Sambutan ........................................................................................................ iii
Kata Pengantar ........................................................................................................ iv
Daftar Isi ............................................................................................................ v
Daftar Gambar ......................................................................................................... viii
Pendahuluan ............................................................................................................ x
Petunjuk Penggunaan Buku................................................................................ xiv

Bab 1 Membaca Surah-Surah Al-qur'an (1) .................................................. 1
A. Surah Al-Ftiah ................................................................................. 2
B. Surah Al-Ikhl.................................................................................... 5
Rangkuman .................................................................................................. 9
Uji Kompetensi 1 ......................................................................................... 9

Bab 2 Mengenal Sifat Jaiz Allah SWT ............................................................... 13
A. Menyebutkan Sifat Jaiz Allah SWT .............................................. 15
B. Mengartikan Sifat Jaiz Allah SWT ................................................ 17
Rangkuman .................................................................................................. 19
Uji Kompetensi 2 ......................................................................................... 19

Bab 3 Menceritakan Kisah Nabi (1) .................................................................. 23
A. Kisah Nabi Adam AS ......................................................................... 25
B. Kisah Kelahiran Nabi Muhammad SAW .................................... 27
C. Perilaku Masa Kanak-kanak Nabi Muhammad SAW ................ 28
Rangkuman .................................................................................................. 31
Uji Kompetensi 3 ......................................................................................... 32

Bab 4 Membiasakan Perilaku Terpuji ............................................................... 35
A. Meneladani Perilaku Taubatnya Nabi Adam AS ...................... 37
B. Meneladani Perilaku Masa Kanak-kanak Nabi
Muhammad SAW ............................................................................... 41
Rangkuman .................................................................................................. 43
Uji Kompetensi 4 ......................................................................................... 44

Bab 5 Mengenal Ketentuan-Ketentuan Salat................................................. 47
A. Arti Salat ................................................................................................ 49
B. Rukun Salat .......................................................................................... 49
C. Sunah-sunah Salat ............................................................................ 51
D. Syarat Wajib dan Syarat Sah Salat ............................................... 52
E. Hal-hal yang Dapat Membatalkan Salat .................................... 53
Rangkuman .................................................................................................. 55
Uji Kompetensi 5 ......................................................................................... 56
Uji Kompetensi Akhir Semester Ganjil .................................................................. 59

Bab 6 Membaca Surah-Surah Al-Qur'an ........................................................ 63
A. Surah Al-Kauar .................................................................................. 64
B. Surah An-Nar ..................................................................................... 66
C. Surah Al-'Ar ........................................................................................ 68
Rangkuman .................................................................................................. 71
Uji Kompetensi 6 ......................................................................................... 72

Bab 7 Mengenal Malaikat dan Tugasnya ........................................................ 75
A. Pengetian Malaikat ............................................................................ 77
B. Nama-nama Malaikat ....................................................................... 79
C. Tugas-tugas Malaikat ........................................................................ 79
Rangkuman .................................................................................................. 81
Uji Kompetensi 7 ......................................................................................... 82

Bab 8 Menceritakan Kisah Nabi (2) .................................................................. 85
A. Kisah Nabi Ibrahim AS ..................................................................... 87
B. Kisah Nabi Ismail AS ......................................................................... 92
C. Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail AS Membangun Ka'bah ... 9 4
Rangkuman .................................................................................................. 96
Uji Kompetensi 8 ......................................................................................... 96

Bab 9 Membiasakan Perilaku Tepuji ................................................................. 99
A. Meneladani Perilaku Nabi Ibrahim AS ........................................ 101
B. Meneladani Perilaku Nabi Ismail AS ........................................... 105
Rangkuman .................................................................................................. 107
Uji Kompetensi Bab 9 ................................................................................ 108

Bab 10 Zikir dan Doa Setelah Salat ..................................................................... 111
A. Zikir Setelah Salat .............................................................................. 113
B. Doa Setelah Salat ............................................................................... 115
Rangkuman .................................................................................................. 120
Uji Kompetensi 10 ...................................................................................... 120
Latihan Ulangan Semester Genap .......................................................................... 123
Daftar Pustaka ............................................................................................................... 127

Glosarium ....................................................................................................................... 129
Indeks ............................................................................................................................... 131