Buku Guru - Pendidikan Agama Islam dan BP SMPMTs Kelas VII

Buku Guru - Pendidikan Agama Islam dan BP SMPMTs Kelas VII


Kelas : 7
Pengarang Muhammad Ahsan, Sumiyati, dan Mustahdi
Penerbit Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemendikbud
Tahun 2017
Bagikan kepada teman anda.

Materi Buku Guru - Pendidikan Agama Islam dan BP SMPMTs Kelas VII


G. Remedial .................................................................................................... 45
H. Interaksi Guru dengan Orang Tua ............................................................. 45

Bab 5 Selamat Datang Nabi Muhammad saw. Kekasihku ...................................... 46
A. Kompetensi Inti (KI) ................................................................................. 46
B. Kompetensi Dasar (KD) ............................................................................ 46
C. Tujuan Pembelajaran ................................................................................. 46
D. Proses Pembelajaran ................................................................................. 47
E. Penilaian .................................................................................................... 48
F. Pengayaan .................................................................................................. 55
G. Remedial .................................................................................................... 55
H. Interaksi Guru dengan Orang Tua ............................................................. 55

Bab 6 Dengan Ilmu Pengetahuan Semua Menjadi Lebih Mudah .......................... 56
A. Kompetensi Inti (KI) ................................................................................. 56
B. Kompetensi Dasar (KD) ............................................................................ 56
C. Tujuan Pembelajaran ................................................................................. 57
D. Proses Pembelajaran ................................................................................. 57
E. Penilaian .................................................................................................... 60
F. Pengayaan .................................................................................................. 68
G. Remedial .................................................................................................... 68
H. Interaksi Guru dengan Orang Tua ............................................................. 68

Bab 7 Ingin Meneladani Ketaatan Malaikat-malaikat Allah Swt .......................... 69
A. Kompetensi Inti (KI) ................................................................................. 69
B. Kompetensi Dasar (KD) ............................................................................ 69
C. Tujuan Pembelajaran ................................................................................. 69
D. Proses Pembelajaran ................................................................................. 70
E. Penilaian .................................................................................................... 71
F. Pengayaan .................................................................................................. 80
G. Remedial .................................................................................................... 80
H. Interaksi Guru dengan Orang Tua ............................................................. 80

Bab 8 Berempati Itu Mudah, Menghormati Itu Indah. .......................................... 81
A. Kompetensi Inti (KI) ................................................................................. 81
B. Kompetensi Dasar (KD) ............................................................................ 81
C. Tujuan Pembelajaran ................................................................................. 81
D. Proses Pembelajaran ................................................................................. 82
E. Penilaian .................................................................................................... 84
F. Pengayaan .................................................................................................. 91
G. Remedial .................................................................................................... 91
H. Interaksi Guru dengan Orang Tua ............................................................. 91

Bab 9 Memupuk Rasa Persatuan pada Hari yang Kita Tunggu ............................ 92
A. Kompetensi Inti (KI) ................................................................................. 92
B. Kompetensi Dasar (KD) ............................................................................ 92
C. Tujuan Pembelajaran ................................................................................. 92
D. Proses Pembelajaran ................................................................................. 93
E. Penilaian .................................................................................................... 95
F. Pengayaan .................................................................................................. 102
G. Remedial .................................................................................................... 102
H. Interaksi Guru dengan Orang Tua ............................................................. 103

Bab 10 Islam Memberikan Kemudahan melalui ¢alat Jamak dan Qa¡ar............. . 104
A. Kompetensi Inti (KI) ................................................................................. 104
B. Kompetensi Dasar (KD) ............................................................................ 104
C. Tujuan Pembelajaran ................................................................................. 104
D. Proses Pembelajaran ................................................................................. 105
E. Penilaian .................................................................................................... 107
F. Pengayaan .................................................................................................. 115
G. Remedial .................................................................................................... 115
H. Interaksi Guru dengan Orang Tua ............................................................. 116

Bab 11 Hijrah ke Madinah Sebuah Kisah yang Membanggakan ........................... 11 7
A. Kompetensi Inti (KI) ................................................................................. 117
B. Kompetensi Dasar (KD) ............................................................................ 117
C. Tujuan Pembelajaran ................................................................................. 117
D. Proses Pembelajaran ................................................................................. 118
E. Penilaian .................................................................................................... 119
F. Pengayaan .................................................................................................. 126
G. Remedial .................................................................................................... 126
H. Interaksi Guru dengan Orang Tua ............................................................. 126

Bab 12 Al-Khulaf±u Ar-R±syid?n Penerus Perjuangan Nabi Muhammad saw. ..... . 127
A. Kompetensi Inti (KI) ................................................................................. 127
B. Kompetensi Dasar (KD) ............................................................................ 127
C. Tujuan Pembelajaran ................................................................................. 127
D. Proses Pembelajaran ................................................................................. 128
E. Penilaian .................................................................................................... 129
F. Pengayaan .................................................................................................. 135
G. Remedial .................................................................................................... 136
H. Interaksi Guru dengan Orang Tua ............................................................. 136

Bab 13 Hidup Jadi Lebih Damai dengan Ikhlas, Sabar, dan Pemaaf ..................... 137
A. Kompetensi Inti (KI) ................................................................................. 137
B. Kompetensi Dasar (KD) ............................................................................ 137
C. Tujuan Pembelajaran ................................................................................. 138
D. Proses Pembelajaran ................................................................................. 138
E. Penilaian .................................................................................................... 141
F. Pengayaan .................................................................................................. 149
G. Remedial .................................................................................................... 149
H. Interaksi Guru dengan Orang Tua ............................................................. 149

Daftar Pustaka ............................................................................................................... 150
Glosarium ...................................................................................................................... 152
Ihtisar ............................................................................................................................. 156
Profil Penulis ................................................................................................................. 157
Profil Penelaah .............................................................................................................. 158
Profil Editor ................................................................................................................... 162